PGS-TS Nguyễn Thượng Dong

Nguyên Viện trưởng Viện Dược liệu Trung Ương

Tiến sĩ Khoa học – Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan

Dược sĩ cao cấp Nguyễn Thị Hạnh

Câu hỏi được quan tâm
 • ??o H?ng ??n c? d?ng ???c cho ph? n? ?ang cho con b?? - 7:05 Chiều 22-02-2013
  T?i ?ang cho con b?, b? ???c 14 th?ng. Ng?c t?i b? ch?y x? nhi?u, v?y t?i d?ng ??o H?ng ??n c? ???c kh?ng?

  Trả lời

  D??c s? cao c?p Nguy?n Th? H?nh ?- Ch?ng t?i khuy?n c?o kh?ng n?n s? d?ng ??o H?ng ??n cho ph? n? ?ang cho con b?. B?n n?n b?t ??u d?ng ??o H?ng ??n sau khi cai s?a cho b?. Ch?c b?n s?c kh?e.

  Câu hỏi liên quan

  Krao Krua tr?ng c? t?ch n??c kh?ng?
  Krao Krua c? l?m t?ng nguy c? g?y ung th??